Kolaudační souhlas - bytové domy

Kolaudační souhlas - komunikace

Doklad o přidělení čísla popisného - dům A

Doklad o přidělení čísla popisného - dům B

Prohlášení vlastníka - kompletní znění - dům A

Prohlášení vlastníka - kompletní znění - dům B

Prohlášení vlastníka - tabulka jednotek - dům A

Prohlášení vlastníka - tabulka jednotek - dům B

Návrh na vklad prohlášení vlastníka - dům A

Návrh na vkld prohlášení vlastníka - dům B