Podzimní bonus - Garážové stání ZDARMA

07.10.2019

Vážení klienti,

přichystali jsme pro Vás podzimní bonus - garážové stání zdarma k bytům 2+kk až 4+kk v hodnotě 338.800, Kč vč. DPH. Podmínky akce naleznete níže

PODMÍNKY AKCE:

 

Marketingová akce – Podzimní bonus - Garážové stání zdarma, se vztahuje na prvních 5 klientů (dále jen „kupující“), kteří v době od 4. 10. 2019 (9:00 hod) do 31.10.2019 (15:00 hod) uzavřou se společností BRG Omikron s.r.o. (dále jen „prodávající“) Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v projektu REZIDENCE NEKLANKA za níže uvedených podmínek:

•             Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v projektu REZIDENCE NEKLANKA mezi prodávajícím a kupujícím musí být uzavřena k bytové jednotce typu 2+kk, 3+kk nebo 4+kk v projektu REZIDENCE NEKLANKA (dále jen „SOSBK“). Tato akce se nevztahuje na bytové jednotky typu 1+kk ani na nebytové jednotky v projektu.

•             Při podpisu SOSBK (nejpozději v den podpisu SOSBK) musí být prodávajícímu uhrazena záloha na kupní cenu bytové jednotky ve výši nejméně 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých (dále jen „záloha“).

•             Podpisem SOSBK a úhradou zálohy vznikne kupujícímu nárok na poskytnutí slevy ve výši 279.000,- Kč bez DPH z kupní ceny garážového stání v projektu REZIDENCE NEKLANKA (standardní výše této kupní ceny činí 280.000,- Kč bez DPH) a nárok na poskytnutí slevy ve výši 1.000,- Kč bez DPH z kupní ceny bytu v projektu REZIDENCE NEKLANKA (v případě, pokud kupující uhradí zálohu před podpisem SOSBK bude cena garážového stání v SOSBK uvedena ve výši 1.000,- Kč bez DPH a cena bytu bude v SOSBK snížena oproti standardní ceně bytu o 1.000,- Kč bez DPH).

  • SOSBK je možné uzavřít na adrese provozovny prodávajícího U Plynárny 1533/73a, 101 00 Praha 10 – Michle, v pracovní dny v době od 9:00 hod 15:00 hod.
  • Slevu nelze kombinovat s jinými „marketingovými“ akcemi prodávajícího.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek této marketingové akce.